Verslag themabijeenkomst over dementie – maart 2018

Zou het dementie kunnen zijn?”

Boeiende themabijeenkomst over een lastig onderwerp

 Hoe je mensen kunt boeien en meeslepen over een onderwerp waar men niet zo makkelijk over praat, bleek op de themabijeenkomst op 15 maart  in Prinsenhof over dementie, georganiseerd door de seniorenraad.

 Dat begon al met de eerste spreker, Leo Bisschops, voorzitter van  Alzheimer ZO Brabant, die de toehoorders deed opveren met de uitspraak dat mensen met dementie bij ons horen, in de winkels, op straat, bij de kaartclub of voetbalclub. waarvan ze al jaren lid zijn. Niet zich terugtrekken, maar hen erbij blijven houden, mee laten doen in de Bestse samenleving. Zeker nu mensen met dementie steeds langer thuis moeten blijven wonen. En nu hun mantelzorgers, meestal de man of vrouw of de kinderen, gemiddeld 20 uur per week besteden aan hun naaste en overbelast dreigen te raken. Niet verwonderlijk, want zij leggen de lat voor zichzelf alsmaar hoger. Daarom roemde de spreker o.a. de dagbesteding, de zorgboerderijen die maatwerk aanbieden en waar mensen met dementie actief bezig kunnen zijn, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan.

Tact en begrip
De tweede spreker, Serge Roufs, dementie-expert, kaderarts psychogeriatrie, gaf een overzicht van allerlei signalen die duiden op beginnende dementie. Hij wees op het belang van een goede diagnose.

Want zonder een diagnose krijg je geen geld en dus geen toegang tot zorg en ondersteuning. Hij verbaasde met de uitspraak dat als je geheugenstoornis hebt, maar verder goed functioneert, er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Dat hoort bij ouder worden. Opmerkelijk was ook zijn uitspraak dat de grote meerderheid van mantelzorgers vrouw is, maar dat mannen vaak betere mantelzorgers zijn omdat ze er minder emotioneel bij zijn betrokken. Want de omgang met een partner met dementie vereist veel tact en begrip. Hij bevestigde dat medicijnen negatief kunnen werken, men er apathisch of meer gedesoriënteerd van kan raken. Een medicatiecheck is dus echt nodig. Wat heel belangrijk is: de psychische begeleiding. Die kan de stress flink verlichten, zowel bij de patiënt als bij de mantelzorger.

Indringend
De derde spreker, Harry Jannink van de Lionsclub Best Oirschot, liet zien wat er momenteel gaande is om van Best een dementievriendelijk gemeente te maken, aangestuurd door het Platform Dementie. Hij prees het Alzheimercafé aan, waar elke 4e woensdag van de maand lezingen gehouden worden over allerlei aspecten van dementie, onderling gepraat wordt en ervaringen worden uitgewis­seld. Op 28 maart gaat het over de dagbesteding. Hij wees op de training die het personeel van winkels en super­markten nu krijgen in de omgang met mensen met dementie. Hij kondigde een ‘simulatiecabine’ aan, die in april drie weken lang in Best komt te staan, waarin je tijdens een rondgang van een half uur aan den lijve kunt ervaren waar mensen met dementie overal tegenaan lopen, een aangrijpende ervaring. Ook komen er indringende films, theatervoorstellingen en voordrachten over mensen met dementie – altijd met een nabespreking met het publiek.

Hierna beantwoordden de sprekers de vragen vanuit het publiek, zoals: “We zien als familie hoe ons vader steeds meer brokken maakt in het verkeer; hoe kunnen we hem uit de auto krijgen, als hij dat zelf niet wil?”. Of: “Hoe haal ik mijn vrouw met beginnende dementie uit de ontken­nings­fase?”. Tot slot een laatste tip: de sites dementie.nl en  samendementievriendelijk.nl voor vele tips en een online training hoe om te gaan met iemand met dementie.