Training “GOED omgaan met dementie”.

Alle deelnemers Bestse Seniorenorganisaties geslaagd.

Op 1 februari hebben in Prinsenhof 20 mensen deelgenomen aan een cursus “Goed omgaan met dementie”.  Het waren dit keer vrijwilligers en bestuursleden van de Seniorenraad, KBO en PVGE.  Deze cursus wordt aan steeds meer groepen mensen gegeven, op initiatief van de stichting Samendementievriendelijk.nl.  De bedoeling is om van Best een dementievriendelijke gemeente te maken.  De cursus werd gegeven door Henk van de Heuvel, een Bestse oud-onderwijzer en Ruud van Eeden, voormalig directeur Zorgcentrum. Tijdens de cursus gaven zij aan hoe beginnende dementie te signaleren. Middels vele praktische voorbeelden en een rollenspel gaven zij  aanwijzingen, hoe je goed kunt omgaan met mensen met beginnende dementie.

Tegenwoordig krijgen 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 4 mannen te maken met een of andere vorm van dementie, waarvan Alzheimer de meest bekende is. Het grotere aandeel bij vrouwen wordt veroorzaakt doordat zij gemiddeld ouder worden. Op dit moment is er in Best bij 503 personen dementie vastgesteld en de verwachting is dat deze ziekte in 2040 al ca. 1000 personen zal betreffen. Door de grote drempel voor opname in een verpleegtehuis wonen in Nederland meer dan 70% van alle dementerenden nog thuis. Meer dan 300.000 mantelzorgers besteden meer dan 20 uur per week zorg aan deze dementerenden die gemiddeld nog ruim 8 jaar thuis wonen. Deze mantelzorgers worden dan ook wel onze “nieuwe heiligen” genoemd.