Stimuleringslening gemeente Best

In het artikel Woning aanpassen bij lichamelijke beperkingen op deze seniorenpagina van 10 november is abusievelijk gesteld dat Best de Blijverslening en Verzilverlening kent. Best is echter nooit toegekomen aan het invoeren van de Stimuleringsregeling via SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland). Wel heeft Best, naast de al bestaande startersleningen en duurzaamheidsleningen in mei jl. de Stimuleringslening ingevoerd. Deze regeling is bedoeld voor verbetering van de eigen woning en de gemeente heeft hiervoor een budget van € 500.000,- Dit budget wordt in Best ingezet voor:

1 het stimuleren van het langer zelfstandig thuis wonen. Denk hierbij aan het drempelloos maken van de woning, het realiseren van een slaapkamer en/of een inloopdouche beneden; tweede trapleuning; verbreden deuren, installeren van een traplift etc.

2. het beter beveiligen van de eigen woning. Denk hierbij aan voorzieningen volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen met betrekking tot gecertificeerd hang- en sluitwerk; verlichting buitendeuren; rook- en CO2 melders, etc.

3. verwijderen van asbest en het vernieuwen of aanpassen van het verwijderde dak door gebruikmaking van dakisolatie en het eventueel toepassen van zonnepanelen.

De verdere voorwaarden van de Gemeente Best zijn, dat de individuele lening minimaal € 10.000 en maximaal € 35.000,- bedraagt en er hypotheek gevestigd zal worden op de eigen woning. De hypothecaire lening kent een vaste looptijd van 180 maanden en de rente is ook 180 maanden (15 jaar) vast. De afsluitkosten bedragen per aanvraag € 850,- . Daarnaast komen er wellicht nog kosten voor advies, taxatie en notaris bij.

De aanvraagprocedure is als volgt:
– u maakt een precieze opmaak met offertes van wat u wilt verbeteren of aanpassen
– u doet een digitale aanvraag stimuleringslening op de website van de gemeente gemeentebest.nl/stimuleringslening

– de gemeente toetst uw aanvraag bij akkoord ontvangt u een toewijzingsbrief.
– met de toewijzingsbrief vraagt u een lening aan bij SVn
– SVn verstrekt bij positief besluit een lening besluit en stort het bedrag op een bouwdepot.
– Vanuit het bouwdepot betaalt u de betreffende nota’s van leveranciers.

Voorbeeld:
U wilt uw deuren verbreden en een slaapkamer en doucheruimte beneden realiseren en vraagt hiervoor een offerte aan bij een aannemer. Deze berekent de totale kosten op € 26.375,- . U gaat akkoord en wil zelf € 1375,- inbrengen en het restant van de verbouwing financieren middels een stimuleringslening. U doet een aanvraag bij de Gemeente Best en na akkoord van zowel Gemeente als SVn krijgt u een lening van € 25.000,- . Deze lening moet u annuïtair dat wil zeggen zowel rente als aflossing in 15jaar af betalen . Bij een rente van 1,4% betaalt u per maand dan € 154,07. Na afloop van de 15 jaar heeft u dan totaal € 27.731,12 dus maar 2731,12 extra betaald. In principe is de jaarlijks betaalde rente fiscaal aftrekbaar maar in de praktijk valt dit echter tegen. Want u heeft te maken met het eigenwoningforfait of te wel een bijtelling van 0,60% van de WOZ-waarde van uw woning. Is deze bijvoorbeeld € 250.000,- dan is de bijtelling € 1500,- . De betaalde rente van uw lening is in het eerste jaar maximaal € 332,70 en daarna minder zodat van aftrek geen sprake is tenzij u nog andere hypothecaire leningen heeft die samen de € 1500,- overschrijden.

Kortom:
Mocht u in de situatie verkeren dat u uw woning levensloopbestendig wilt maken en u heeft het benodigde bedrag niet op de bank staan doe dan uw voordeel met
deze stimuleringslening bij de Gemeente Best.

Leo van Zeeland, woonadviseur Seniorenraad