Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ zorgt voor een grandioze KerstProms

Benefietconcert levert bijna € 6000 op voor drie goede doelen

Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers’ zorgt voor een grandioze KerstProms

 Ruim 500 gasten hadden in de kazerne van Oirschot op zaterdag 16 december weer heel snel de kerstsfeer te pakken. Wat een klasse toonden die topmusici van de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers’ ondersteund door de geweldige soliste Julia Schutten en begeleid door topdirigent Lute Hoekstra.

De regimentsfanfare met koperensemble en slagwerk, waarvan alle leden een conservatorium opleiding hebben, verzorgden een werkelijk schitterend optreden met een uiteenlopend programma. Zo kregen we naast een aantal bekende kerstnummers ook prachtige uitvoeringen te horen van o.a. de Notenkrakers Suite en delen van de Suite Maria de Buenos Aires, dat alles met veel humor ingeleid door commandant Jos de Boer. Ook het nummer Memories dat door de soliste zelf was geschreven en door de jarige Co Vergouwen was gearrangeerd kon op veel bijval rekenen.

Een bijna volle concertzaal op de kazerne.

Genieten konden alle gasten van die prachtige concertzaal die door het facilitair bedrijf van de 13 Lichte Brigade weer, samen met alle faciliteiten die voor een dergelijk concert nodig zijn, gratis ter beschikking was gesteld. De legerplaats wil zo immers graag iets doen voor de gemeenschap in de regio. Dat benoemde Brigadegeneraal Kooij dan ook in zijn welkomstwoord, maar ook hoe belangrijk een goed opererende defensie is nu de onrust in de wereld zo is toegenomen. Hij vroeg dan ook om begrip voor het daardoor noodzakelijke hogere oefeningsniveau en de mogelijke overlast voor de omgeving.

Daarvóór had Gert Hemke, trekker van deze KerstProms, al iedereen welkom geheten, in het bijzonder Brigadegeneraal Kooij en de burgemeesters van Best en Oirschot. Ook bedankte hij alle betrokken medewerkers van de legerplaats en de leden van zijn werkgroep.

De opbrengst voor de goede doelen
 Bij een benefietconcert horen natuurlijk goede doelen. Deze keer ging de netto opbrengst naar de organisaties SamenspraakBest, Leergeld Best e.o. en ViVaVakantieUitjes, alle zeer actief in onze regio. De voorzitters van deze organisaties stonden na afloop elk met een cheque ter waarde van € 1900 zeer verheugd op het podium, een cheque  die hen door Bert Meijer, voorzitter van KBO Oirschot werd uitgereikt. Zij kregen de gelegenheid om kort de doelstelling van hun organisatie toe te lichten en maakten van de gelegenheid gebruik om SeniorenRaadBest, PVGE Best, KBO Best en KBO Oirschot te bedanken voor het organiseren van deze KerstProms.

 

 

De opbrengst van het benefietconcert. Met van links naar rechts: Marja Bossers, voorzitter ViVaVakantieUitjes, Nico Vrijenhoek voorzitter SamenspraakBest en Maarten Claessens voorzitter Leergeld Best e.o. 

 


Afsluiting in de Rhinobar
Tenslotte nodigde Frans den Dekker, voorzitter van SeniorenRaadBest iedereen uit om na afloop van het concert nog gezellig na te borrelen in de Rhinobar op de legerplaats, niet nadat ook hij iedereen bedankt had voor zijn bijdrage. Zijn oproep vond dan ook gehoor bij ruim de helft van alle gasten die op deze manier niet alleen gebruik maakten van de consumptie die bij het ticket hoorde, maar door hun extra consumpties ook nog gezorgd hebben voor wat extra omzet. Mogelijk worden daardoor de genoemde bedragen van €1900 in de eindafrekening nog wat opgekrikt. Het was in de Rhinobar in elk geval heel gezellig netwerken met alle hiervoor genoemde organisaties, maar bijvoorbeeld ook met de scouts van Scouting Frama uit Best die het druilerige weer hadden getrotseerd om te assisteren bij de ingangscontroles en bij het loodsen van de bezoekers naar en van hun parkeerplaats, en ook met de aanwezige vertegenwoordigers van ViVaVakantieUitjes die graag bereid waren om de drankjes in te schenken en de hapjes rond te brengen. Kortom, een zeer geslaagde avond met een groots welkom door de legerplaats. De betrokkenheid van de legerplaats met de omgeving kon niet beter worden benadrukt.