Privacybeleid

Privacybeleid  SeniorenRaadBest

SeniorenRaadBest heeft als taak de belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding voor alle senioren van Best. De organisatie kent uitsluitend bestuursleden en heeft daarnaast contacten met deelnemers van overleggroepen die ondersteuning verlenen aan de doelstellingen van de organisatie. 

SRB is een Stichting die geen leden heeft en derhalve ook geen behoefte heeft aan persoonsgegevens. Communicatie met bestuursleden en overleggroepen verloopt vooral via telefonisch of mailverkeer vanuit het secretariaat van de stichting. Daarnaast wordt via publicaties in Groeiend Best en via elektronische Nieuwsbrieven gecommuniceerd naar senioren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van  mailbestanden die door de participerende seniorenverenigingen KBO en PVGE ter beschikking worden gesteld in lijn met hun eigen privacy-beleid. Met een beperkt aantal mailadressen van senioren die geen lid zijn van een van deze verenigingen wordt zorgvuldig omgegaan.