Patiëntenrecht op 1 december

Informatiebijeenkomsten in het Prinsenhof

 

 

Aan de orde komen o.a. het recht op informatie, het recht op toestemming, het delen van medische gegevens via het LSP (Landelijk Schakelpunt), het recht op inzage in het medisch dossier, het recht op privacy, het klachtrecht, het recht op een tweede mening (second opinion), wilsonbekwaamheid. De voorlichting wordt verzorgd door de heer Jan Willem Popelier van GGD Brabant Zuid-Oost.

Deze informatiebijeenkomst is een initiatief van SeniorenRaadBest in afstemming met het project GezondBest samen fit. Zoals gebruikelijk is iedereen van harte welkom. Als bijdrage voor de aangeboden koffie en thee vooraf en in de pauze wordt bij de entree een bijdrage gevraagd van € 2, – De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur.