Stichting

 

Stichting
Stichting SeniorenRaadBest is opgericht in december 2009. De stichtingsakte is op 3 december bij de notaris gepasseerd. De werkzaamheden zijn formeel gestart op 1 januari 2010. Voor de doorlopende tekst van de statuten.

Beleid
Ten behoeve van het te voeren beleid heeft SeniorenraadBest een “Beleidsdocument” vastgesteld.
De eerste versie is ondersteunend geweest voor het opstellen van de statuten.

Adres
Stichting SeniorenRaadBest
p/a Bestwijzer
Zonnewende 173
5683 AB  Best

Bank
Rabobank
Het Groene Woud Zuid
IBAN-nummer: NL61RABO0155854968
BIC-code: RABONL2U

Contactgegevens
Contact: T. de Groen
E-Mail: info@seniorenraadbest.nl
Website: www.seniorenraadbest.nl