Statuten SeniorenRaadBest

Op woensdag 3 december 2009 zijn de statuten van de SeniorenRaadBest bij notaris van Susanten ondertekend.

De ondertekening vond plaats na een voorbereidingsperiode van ongeveer 6 maanden. Het voorbereidingscomité was samengesteld uit vertegenwoordigers van KBO-Best, PVGE-Best en Gildenkwartier Best.

In de voorbereidingsperiode heeft het comité een structuurdocument opgesteld dat de basis vormt voor de statuten. Na formele goedkeuring van het structuurdocument door de besturen van  partners in de SeniorenRaadBest zijn in samenwerking met notaris van Susanten de statuten opgesteld.

Een update van het stuctuurdocument is op 01 Mei 2019 door het bestuur aangenomen onder de naam “Beleidsdocument SeniorenRaadBest”. Volg voor de meest recente versie van het beleidsdocument in deze