Raad van Advies

Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van Advies.
De huidige samenstelling van de raad is als volgt:

Naam Aandachtsgebied
Mevr. Anita Dahmen Wonen en woonomgeving
De heer Jan Ackermans Zorg
De heer Nico Vrijenhoek Algemeen Beleid