Bestuur

Het bestuur van de SeniorenRaadBest bestaat uit twee vertegenwoordigers van KBO-Best, twee vertegenwoordigers van PVGE-Best en 2 onafhankelijken. Onafhankelijken mogen geen bestuurslid zijn van een van de genoemde seniorenverenigingen.
De voorzitter en de secretaris/penningmeester zijn onafhankelijk. Zij vormen het Dagelijks bestuur. De vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen zijn bij voorkeur de voorzitter en het bestuurslid met de portefeuille collectieve belangenbehartiging.
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Functie Naam Vertegenwoordiger
Voorzitter Frans den Dekker Onafhankelijk
Secretaris Toos de Groen Onafhankelijk
Penningmeester Giel van Schijndel Onafhankelijk
Vice Voorzitter Paul Gondrie KBO-Best
Lid Ben de Klerk KBO-Best
Vice Voorzitter Cor van den Bosch PVGE-Best
Lid Luud Raaijmakers PVGE-Best