Over Ons

 

Om de plaatselijke belangen van alle senioren in Best krachtiger en eenduidiger te kunnen behartigen, hebben KBO Best, PVGE Best en Gildekwartier Best de krachten gebundeld in de

SeniorenRaadBest.

Onderstaand plaatje geeft de organisatiestructuur weer van de SeniorenRaadBest en haar relatie met initiërende organisaties en externe partijen.

 

Het Bestuur van de SeniorenRaadBest wordt ondersteund door een Raad van Advies. Activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd in Werkgroepen en Projectgroepen. Werkgroepen zijn werkgroepen met een continu karakter; projecten zijn activiteiten met een gedefinieerd begin en einde.

Werkgroepen

Er is op dit moment een Werkgroep voor:

  • Wonen en Woonomgeving
  • Zorg
  • Externe Communicatie

Een werkgroep zorgt voor continue aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in haar werkgebied (signaalfunctie), zorgt voor reguliere informatieverschaffing aan haar doelgroep (bijv. door het bijhouden van de website) en ontplooit activiteiten binnen haar aandachtsgebied.

Projectgroepen
Voor bepaalde activiteiten wordt een (tijdelijke) projectgroep opgestart. Dit gebeurt met name als de problematiek complex is, externe partijen ingeschakeld moeten worden en het  aandachtsveld over meerdere werkgroepen heen gaat. Een projectgroep wordt opgeheven op het moment dat ergens in de gemeente Best een structurele (effectieve en blijvende) oplossing zeker gesteld is.