Informatiebulletin over Valpreventie (1) Inleiding

In 2015 meer dan 3000 doden

 Valpreventie senioren een bittere noodzaak

In 2015 overleden 3267 mensen van  65-plus aan valincidenten, veelal thuis.

Wilt u weten waar bij u de valrisico’s liggen, doe dan de huistest. Dit kan digitaal en gratis via onze  website. U kunt dan meteen de uitslag uitprinten. U kunt ook een woonconsulent van de seniorenraad inschakelen, die bij u aan huis een test komt doen en daarvan verslag uitbrengt. Ook deze service is gratis. Voor een afspraak kunt u terecht op www.seniorenraadbest.nl of bel 06-14627964

Hoe komt dat vallen toch en vooral: wat kunnen we er aan doen?

Deskundigen wijzen er op dat Nederland vergrijst en dat we als senioren in onze vaak onveilige woning willen of moeten blijven wonen. Het beleid is er inderdaad op gericht om bejaardenhuizen te sluiten en de toegang tot verzorgingshuizen alleen voor zwaar hulpbehoevenden beschikbaar te stellen. Dan moeten alle anderen dus wel thuis blijven wonen.

En de ouderdom komt nu eenmaal met gebreken luidt toch het spreekwoord.

Het is ook zo, dat onze organen en onze spieren in kracht afnemen naarmate we ouder worden. Ons zicht, gehoor, reuk, smaak, spierkracht, reactievermogen vermindert naarmate onze leeftijd vordert.

Deze achteruitgang is echter wel te vertragen door eenvoudig veel meer te bewegen. Door minstens een half uur per dag te bewegen in de vorm van bijvoorbeeld wandelen, fietsen, tuinieren, fitness, gymmen, linedansen  houden we het lijf en al onze organen langer in conditie. .

Maar verminderen we daarmee voldoende het stijgend aantal valincidenten?  Uit de jaarcijfers blijkt, dat er vooral in en rondom het huis diverse valrisico’s liggen.

Leo van Zeeland, woonconsulent Wonen