Best heeft een door de gemeente én seniorenraad aangestelde cliëntondersteuner, die u alle informatie kan geven op zorggebied. Clientondersteuners werken onafhankelijk en zijn uitstekend thuis in de zorg en in de huishoudhulp. Met hen kunt u uw persoonlijke situatie bespreken. Zij zijn opgeleid om u te helpen bij de gesprekken voor het verkrijgen van Wmo-

zorg (bij de gemeente), van persoonlijke zorg thuis (bij de wijkverpleegkundige) en van langdurige zorg (bij het CIZ). Zij kunnen u van tevoren al informeren over de mogelijkheden die in het gesprek met de instanties aan bod kunnen komen en ook over uw rechten. Als u dat wilt kunnen ze samen met u alvast een persoonlijk plan opstellen, waarmee u het officiële gesprek met de gemeente, de wijkverpleegkundige of het CIZ ingaat. Cliëntondersteuners zijn ook graag aanwezig bij dat gesprek om u bij te staan. Zij kunnen u ook adviseren bij het kiezen van een passende zorgverlener, want zij kennen alle zorgaanbieders en hun tarieven in de regio. Ook kunnen zij u helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift als u vindt dat er voor u te weinig vergoede zorg uit de bus is gekomen. De cliëntondersteuner voor de Wmo is Annelies Berende, telefoon 0499-329070 / 06-36514118, email:  anneliesberende@hotmail.com