Deze website heeft naast een publiekelijk toegankelijk deel ook een afgeschermd domein dat uitsluitend voor geauthoriseerde deelnemers toegankelijk is. Om toegang te krijgen tot het afgeschermde domein is een toegangscode nodig.

In het rechter deel van het scherm is een Inlog menu ter beschikking gekomen om met je toegangscode in het afgeschermde domein te komen.
Toegangscodes worden door de Webmaster verstrekt. Alleen gebruikers die door het bestuur zijn toegelaten komen in aanmerking.
Na inloggen verschijnt er in de rechter kolom van het scherm een Extra menu "Voor Ons" voor geauthoriseerde gebruikers.