Verbeteractiviteiten
Voor bepaalde verbeteractiviteiten wordt een ( tijdelijke)  Platform opgestart.  Dit gebeurt  met name als de problematiek complex is,  externe partijen ingeschakeld moeten worden en het  aandachtsveld over meerdere werkgroepen heen gaat.  Een Platform groep wordt opgeheven op het moment dat ergens in de gemeente Best een structurele ( effectieve en blijvende) oplossing zeker gesteld is.

Continue aandacht
Platformen( Dienstverlening, Mobiliteit, Welzijn, Wonen en Woonomgeving, Zorg ) zorgen voor continue aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in hun werkgebied (signaalfunctie). Zij zorgen voor reguliere informatieverschaffing aan hun doelgroep (bijv. door het bijhouden van de website) en ontplooien activiteiten binnen hun aandachtsgebied.

Platformen
Het Behoefteonderzoek onder Senioren in Best ( kortweg BOS ) in 2012 heeft door haar uitkomst een grote verschuiving te weeg gebracht van het werk in werkgroepen naar verbeteractiviteiten in projectgroepen. Voor de overzichtelijkheid verdelen we de projecten in tijdsvolgorde over een aantal categorie├źn:

 

  • Bos Platformen    b info
    Deze Platformen zijn opgestart op basis van aanbevelingen uit het BOS onderzoek.
    Voor meer  informatie per Platform :  klik op het betreffende menu-item  in de horizontale menu balk.

 

  • Informatie bijeenkomsten    b info
    SeniorenRaadBest organiseert in samenwerking met KBO Best, PVGE Best e.o. en anderen een aantal informatie bijeenkomsten per jaar over belangrijke sociaal maatschappelijke onderwerpen. Elk van de bijeenkomsten is een (klein)Platform op zich.