Best heeft twee door de gemeente én seniorenraad aangestelde cliëntondersteuners, die u alle informatie kan geven op zorggebied. Cliëntondersteuners werken onafhankelijk en zijn uitstekend thuis in de zorg en in de huishoudhulp. Met hen kunt u uw persoonlijke situatie bespreken. Zij zijn opgeleid om u te helpen bij de gesprekken voor het verkrijgen van Wmo-

zorg (bij de gemeente), van persoonlijke zorg thuis (bij de wijkverpleegkundige) en van langdurige zorg (bij het CIZ). Zij kunnen u van tevoren al informeren over de mogelijkheden die in het gesprek met de instanties aan bod kunnen komen en ook over uw rechten. Als u dat wilt kunnen ze samen met u alvast een persoonlijk plan opstellen, waarmee u het officiële gesprek met de gemeente, de wijkverpleegkundige of het CIZ ingaat. Cliëntondersteuners zijn ook graag aanwezig bij dat gesprek om u bij te staan. Zij kunnen u ook adviseren bij het kiezen van een passende zorgverlener, want zij kennen alle zorgaanbieders en hun tarieven in de regio. Ook kunnen zij u helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift als u vindt dat er voor u te weinig vergoede zorg uit de bus is gekomen. De cliëntondersteuners voor de Wmo zijn: 
Annelies Berende, telefoon 0499-329070 / 06-36514118, email:  anneliesberende@hotmail.com
Ben de Klerk, telefoon 373039,  email: bijdeklerk@onsbrabantnet.nl

 

 

Het Platform Zorg is samengesteld uit een aantal mensen die sterke binding hebben met of grote interesse hebben in de zorgverlening in Best. Het werkveld bestaat uit belangenbehartiging van vooral senioren, maar ook overige inwoners van Best op het gebied van zorgverlening in de breedste zin. Op deze pagina zullen rapporten, bevindingen en activiteiten van het platform worden gepubliceerd

Doelstelling

 1. Gesprekspartner zijn van politiek, vrijwilligersorganisaties en professionals in de zorg;
  meedenken bij nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van collectieve belangen voor senioren in Best.
 2. Het opsporen van knelpunten en problemen in de zorgverlening, deze bespreekbaar maken
  en het zoeken met anderen naar mogelijke oplossingen.
 3. Vinger aan de pols houden bij de invoering van veranderingen op zorggebied bij de gemeente en
  bij zorgorganisaties.
 4. Initiatieven nemen om activiteiten op te starten ter verbetering van de zorgverlening in Best.
 5. Inwoners van Best op de hoogte houden van alles wat in Best aan zorg en diensten geboden wordt

Informatiemiddag vroegtijdig signaleren van dementie

In oktober heeft de werkgroep Zorg van de SeniorenRaadBest met een aantal partners een informatiemiddag georganiseerd over vroegtijdig signaleren van dementie. Een zeer geslaagde middag met een volle grote zaal van de Prinsenhof.

 

4

De ondersteuning voor 65+plussers uit
Best die zelfstandig willen blijven wonen


Bewegingsmonitor, beweegprogramma, voedingsadvies en een luisterend oor

 

In Best gaat een bijzondere pilot van start. Een breed programma ter ondersteuning van senioren die thuis willen blijven wonen. In 2016 belandde elke vijf minuten een 65-plusser na een val op de spoedeisende hulp, met alle nare gevolgen van dien. Zelfstandig wonen wordt daardoor vaak een stuk lastiger. VeiligheidNL, Nutricia, Philips, ONVZ Zorgverzekeraar en PostNL bundelen de krachten en bieden nu een oplossing met project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel). Een totaalpakket aan ondersteuning om de zelfredzaamheid van senioren te vergroten.

Het Platform Zorg is samengesteld uit een vijftal mensen met sterke binding in de zorgverlening. Het werkveld bestaat uit belangenbehartiging van vooral senioren, maar ook overige inwoners van Best op het gebied van zorgverlening in de breedste zin. Graag wil zij het aantal leden uitbreiden.
Als u geïnteresseerd bent om kennis te maken kunt u contact opnemen met Kees Houter (tel: 372068, email: kent@houter.nl) of via de receptie in Bestwijzer.
Op deze pagina zullen rapporten, bevindingen en activiteiten van de werkgroep worden gepubliceerd

Subcategorieën