Op deze pagina zullen notities, activiteiten, bevindingen en rapportages worden geplaatst  van de werkgroep "Welzijn". 
De werkgroep welzijn is in feite een voortzetting van de bij Gildenkwartier Best bestaande kamer Wijkontwikkeling/Ontmoeten. Alle activiteiten en verworvenheden van de laatste groep zijn een op een over genomen door de groep welzijn van de SeniorenRaadBest.
Dientengevolge zullen op deze pagina ook publicaties zijn opgenomen van genoemde groep uit de Gildenkwartier Best periode.