Visie    b info

Informatie over de Missie, Visie, Strategie en Activiteiten van Het Platform Mobiliteit . Hier vindt u  de opdracht van de werkgroep, wat deze groep uiteindelijk in Best wil bereiken,  op welke manier zij daarvoor te werk wil gaan en tenslotte  welke activiteiten daarbij horen of zouden kunnen horen.  Deze kleine werkgroep die nu  bestaat  uit Johan Callens , John Peeters en Heleen Cornelisse  kan zeker nog enige versterking gebruiken.  Ook alle ideeën, klachten  en suggesties voor activiteiten en aandachtspunten rond mobiliteit zijn bij de werkgroep zeer welkom (bij voorkeur via email: mobiliteit@seniorenraadbest.nl, maar eventueel ook via tel 0499-310734)