Om de plaatselijke belangen van alle senioren in Best krachtiger en eenduidiger te kunnen behartigen, hebben KBO Best, PVGE Best en Gildenkwartier Best de krachten gebundeld in de

SeniorenRaadBest.

Onderstaand plaatje geeft de organisatiestructuur weer van de SeniorenRaadBest en haar relatie met initiërende organisaties en externe partijen.

De organisatie van de SeniorenRaadBest kent naast het Bestuur een Raad van Advies en een aantal Project- en Werkgroepen.

Werkgroepen

Er is een werkgroep voor elk van de volgende aspecten:

 

  • Wonen en Woonomgeving 
  • Welzijn 
  • Zorg 
  • Mobiliteit 
  • Dienstverlening

 

Een werkgroep zorgt voor continue aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in haar werkgebied (signaalfunctie), zorgt voor reguliere informatieverschaffing aan haar doelgroep (bijv. door het bijhouden van de website) en ontplooit activiteiten binnen haar aandachtsgebied.

Projectgroepen

Voor bepaalde verbeteractiviteiten wordt een ( tijdelijke)  projectgroep opgestart.  Dit gebeurt  met name als de problematiek complex is,  externe partijen ingeschakeld moeten worden en het  aandachtsveld over meerdere werkgroepen heen gaat.  Een projectgroep wordt opgeheven op het moment dat ergens in de gemeente Best een structurele ( effectieve en blijvende) oplossing zeker gesteld is.

 

Door middel van onderstaande links vind je meer informatie over :

 

  • Stichting.                     b info
  • Bestuur.                      b info
  • Raad van Advies.       b info
  • Werkgroepen.            b info
  • Platformen.                b info