ARCUS nodigt u uit voor het Fittest evenement op 17 mei      

Op woensdag 17 mei van 14-16.00 uur organiseert ARCUS in samenwerking met de SeniorenRaadBest in Prinsenhof iets interessants voor senioren: een Fittest evenement.

ARCUS is een samenwerkingsverband van de volgende zelfstandige zorgverleners in Best: Ergotherapie Best – Oirschot, Podotherapie Brons, Oefentherapie Cesar Best – Oirschot, Fysio- en Manuele therapie Meesters en de Psychologen Praktijk Best.

Het Fittest evenement is een interactief programma,. Begonnen wordt met een korte plenaire presentatie van 15 tot 20 minuten, waarna de deelnemers zich in groepen verdelen. Elke groep begint bij een van de  verschillende disciplines van ARCUS met diverse testen en metingen. Via een rouleersysteem komt elke deelnemer bij elke discipline en doet alle testen. Aan  het eind van de middag krijgt iedere deelnemer een formulier met de testuitslagen en een goodybag mee naar huis.

Deelname is kosteloos. Wel is inschrijving vooraf noodzakelijk. Dat kan via een mailtje of telefoontje naar podotherapie Brons, email adres: info@podotherapie brons.nl ; telefoon 0499-393352. Graag aangeven dat het gaat om het “Fittest evenement”” .Inschrijving staat open voor alle senioren van Best. Inschrijven kan tot eind april. Er wordt gerekend op minimaal 20 deelnemers.

op 17 mei      

Op woensdag 17 mei van 14-16.00 uur organiseert ARCUS in samenwerking met de SeniorenRaadBest in Prinsenhof iets interessants voor senioren: een Fittest evenement.

ARCUS is een samenwerkingsverband van de volgende zelfstandige zorgverleners in Best: Ergotherapie Best – Oirschot, Podotherapie Brons, Oefentherapie Cesar Best – Oirschot, Fysio- en Manuele therapie Meesters en de Psychologen Praktijk Best.

Het Fittest evenement is een interactief programma,. Begonnen wordt met een korte plenaire presentatie van 15 tot 20 minuten, waarna de deelnemers zich in groepen verdelen. Elke groep begint bij een van de  verschillende disciplines van ARCUS met diverse testen en metingen. Via een rouleersysteem komt elke deelnemer bij elke discipline en doet alle testen. Aan  het eind van de middag krijgt iedere deelnemer een formulier met de testuitslagen en een goodybag mee naar huis.

Deelname is kosteloos. Wel is inschrijving vooraf noodzakelijk. Dat kan via een mailtje of telefoontje naar podotherapie Brons, email adres: info@podotherapie brons.nl ; telefoon 0499-393352. Graag aangeven dat het gaat om het “Fittest evenement”” .Inschrijving staat open voor alle senioren van Best. Inschrijven kan tot eind april. Er wordt gerekend op minimaal 20 deelnemers.

Bijeenkomst over het levenseinde was boeiend, levendig en waardevol

Dat mensen ervoor terugschrikken om over hun eigen levenseinde na te denken, bleek niet uit de belangstelling voor de themabijeenkomst in Prinsenhof over dit onderwerp. De zaal zat propvol; er moesten extra stoelen bij. De aanwezigen werden niet teleurgesteld: een warm en waarderend applaus klonk op het eind voor de vijf sprekers die ieder een ander aspect van het sterven en de weg ernaartoe belichtten.

IMG 3762

 

Jan Ackermans, ex-huisarts in Best, had deze bijeenkomst namens de Seniorenraad weten te organiseren. Een unieke bijeenkomst, want voor het eerst presenteerden de sprekers – een klinisch geriater, ethicus en palliatieve verzorger, allen werkzaam in het Catharinaziekenhuis – nu ook buiten het ziekenhuis hun verhalen over het doodgaan en de voorbereiding daarop.

Vooral voor ouderen die langer thuis blijven wonen

Een pyromaan zou ervan genieten, van de filmpjes die de brandweer liet zien op de themamiddag van de SeniorenRaadBest, vorige week in Prinsenhof. Maar de toehoorders hebben er veel van opgestoken en zagen met eigen ogen hoe er in een moderne huiskamer met veel kunststof in het interieur veel eerder brand uitbreekt dan in de traditionele huiskamers vol eikenhout.

De dag vóór Koningsdag was het bij Annelies thuis een ongekend en gouden moment, toen ze door burgemeester van Aert de versierselen kreeg opgespeld die behoren bij het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. De lijst van haar verdiensten (sedert 1972) is ronduit indrukwekkend. Een reeks uiteenlopende vrijwil­ligerstaken met als rode draad “zorg”, omzien naar de (kwetsbare) medemens, vaak senioren.
Bij  SeniorenRaadBest zet Annelies zich nu actief in als cliëntondersteuner. Deze belang­rijke vrijwilligersfunctie is in het leven geroepen in verband met invoering en uitwerking van de WMO 2015. Een veelzijdige functie is het, waarvoor Annelies een gedegen opleiding gevolgd heeft en waarbij ze haar brede ervaring op zorggebied uitstekend kan inzetten.
Hulpvragenden kunnen op hun verzoek door Annelies begripvol worden bijgestaan in het nogal eens lastige overleg (of de voor­bereiding daarvan) met de gemeente en/of de zorgverleners, eventueel de verzekeraars.
Namens bestuur en deelnemers van SeniorenRaadBest feliciteer ik Annelies van harte. Een eervolle onderscheiding om trots op te zijn en te blijven. Het is voor SeniorenRaadBest een voorrecht om op de intensieve inzet van Annelies te mogen rekenen. Dit deel ik graag met u

Nico Vrijenhoek Voorzitter

Digitalisering: een lust of een last?

 

In zalencentrum Prinsenhof werd vorige week een informatiemiddag gehouden door de SeniorenRaadBest in samenwerking met CultuurSpoor Best, SeniorWeb Best en de gemeente. Het onderwerp van de middag was de voortschrijdende digitalisering. Is digitalisering een lust of ervaren mensen het als een last? Duidelijk werd op de goedbezochte middag dat er nog veel te winnen is. Ontwikkelingen op het digitale vlak gaan zo snel, dat het soms nauwelijks is bij te houden. De doelstelling van de bijeenkomst, senioren informeren over digitalisering, werd ruimschoots gehaald.