Nieuwsgierige senioren zaten weer even in de schoolbanken
Objectieve adviezen over voeding en voedingssupplementen

Nieuwsgierig waren  120 senioren afgekomen op de informatiebijeenkomst over Voeding en Gezond ouder worden, die de Seniorenraad in Prinsenhof op 23 november heeft  georganiseerd. Er wordt zoveel aangeboden op de lucratieve voedingssupplementenmarkt dat je wel eens precies wilt weten, waar je als oudere echt wat aan hebt en waaraan niet. Objectieve adviezen, gebaseerd op betrouw¬≠bare onderzoeken, dat is waar prof. Lisette de Groot hen op trakteerde. En na haar  boeiende voordracht en een uitgebreid vragenuurtje was de conclusie zonneklaar: Iedere 50-plusser heeft extra vitamine D nodig. Maar verder is het vooral de variatie in je dagelijkse voeding, genoeg eiwitten en elke dag bewegen, wat ervoor zorgt dat je lichaam gezond blijft.

Bijeenkomst over het levenseinde was boeiend, levendig en waardevol

Dat mensen ervoor terugschrikken om over hun eigen levenseinde na te denken, bleek niet uit de belangstelling voor de themabijeenkomst in Prinsenhof over dit onderwerp. De zaal zat propvol; er moesten extra stoelen bij. De aanwezigen werden niet teleurgesteld: een warm en waarderend applaus klonk op het eind voor de vijf sprekers die ieder een ander aspect van het sterven en de weg ernaartoe belichtten.

IMG 3762

 

Jan Ackermans, ex-huisarts in Best, had deze bijeenkomst namens de Seniorenraad weten te organiseren. Een unieke bijeenkomst, want voor het eerst presenteerden de sprekers – een klinisch geriater, ethicus en palliatieve verzorger, allen werkzaam in het Catharinaziekenhuis – nu ook buiten het ziekenhuis hun verhalen over het doodgaan en de voorbereiding daarop.

Vooral voor ouderen die langer thuis blijven wonen

Een pyromaan zou ervan genieten, van de filmpjes die de brandweer liet zien op de themamiddag van de SeniorenRaadBest, vorige week in Prinsenhof. Maar de toehoorders hebben er veel van opgestoken en zagen met eigen ogen hoe er in een moderne huiskamer met veel kunststof in het interieur veel eerder brand uitbreekt dan in de traditionele huiskamers vol eikenhout.

De dag vóór Koningsdag was het bij Annelies thuis een ongekend en gouden moment, toen ze door burgemeester van Aert de versierselen kreeg opgespeld die behoren bij het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. De lijst van haar verdiensten (sedert 1972) is ronduit indrukwekkend. Een reeks uiteenlopende vrijwil­ligerstaken met als rode draad “zorg”, omzien naar de (kwetsbare) medemens, vaak senioren.
Bij  SeniorenRaadBest zet Annelies zich nu actief in als cliëntondersteuner. Deze belang­rijke vrijwilligersfunctie is in het leven geroepen in verband met invoering en uitwerking van de WMO 2015. Een veelzijdige functie is het, waarvoor Annelies een gedegen opleiding gevolgd heeft en waarbij ze haar brede ervaring op zorggebied uitstekend kan inzetten.
Hulpvragenden kunnen op hun verzoek door Annelies begripvol worden bijgestaan in het nogal eens lastige overleg (of de voor­bereiding daarvan) met de gemeente en/of de zorgverleners, eventueel de verzekeraars.
Namens bestuur en deelnemers van SeniorenRaadBest feliciteer ik Annelies van harte. Een eervolle onderscheiding om trots op te zijn en te blijven. Het is voor SeniorenRaadBest een voorrecht om op de intensieve inzet van Annelies te mogen rekenen. Dit deel ik graag met u

Nico Vrijenhoek Voorzitter

Digitalisering: een lust of een last?

 

In zalencentrum Prinsenhof werd vorige week een informatiemiddag gehouden door de SeniorenRaadBest in samenwerking met CultuurSpoor Best, SeniorWeb Best en de gemeente. Het onderwerp van de middag was de voortschrijdende digitalisering. Is digitalisering een lust of ervaren mensen het als een last? Duidelijk werd op de goedbezochte middag dat er nog veel te winnen is. Ontwikkelingen op het digitale vlak gaan zo snel, dat het soms nauwelijks is bij te houden. De doelstelling van de bijeenkomst, senioren informeren over digitalisering, werd ruimschoots gehaald.