GezondBest samen fit 

Dat is de naam van een nieuw omvangrijk project van een aantal samenwerkende organisaties in Best dat nog dit jaar wordt opgestart en volgend jaar volop zal gaan lopen. Goed om deze naam, ook herkenbaar aan bijgaand logo, alvast te onthouden.

Zoals deze naam aangeeft gaat het om de gezondheid en fitheid van alle Bestenaren. Gelukkig slagen velen er al in om gezond en fit door het leven te gaan en natuurlijk komt daar altijd een flinke portie geluk bij kijken. Wel zorgen deze mensen zelf voor voldoende beweging en gezonde voeding, beperken zij hun alcoholgebruik, roken meestal niet en hebben voldoende sociale kontakten.

Dit project richt zich op iedereen, ongeacht leeftijd, die tot deze gelukkige groep wil gaan behoren en graag gezonder wil gaan leven. Je wilt wat doen aan je overgewicht of fysieke ongemakken. Of je wilt af van het gevoel van lusteloosheid, moeheid of eenzaamheid om je lekker in je vel te gaan voelen.

Daarom wordt binnenkort iedereen uitgenodigd om deelname aan dit project te overwegen en  zijn of haar eventuele interesse kenbaar te maken. Dat zal bijvoorbeeld kunnen tijdens een informatiebijeenkomst over dit project maar ook op andere manieren en wel zonder dat er sprake is van een medische indicatie. Het is daarna de bedoeling om professionele ondersteuning op maat aan te bieden en dat in principe in klein groepsverband. Deze ondersteuning wordt gegeven door een netwerk van diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, sportcoaches en lifestyle-coaches en sluit aan op het aanbod van de verenigingen in Best.

Wat de kosten betreft is het de bedoeling om van de deelnemers een beperkte bijdrage te vragen die dan zal worden aangevuld met subsidie- en sponsorbedragen. Veel organisaties hebben er immers ook alle belang bij dat iedereen fit en gezond is.

Dit project is een gezamenlijk initiatief van de SeniorenRaadBest (met daarin de seniorenverenigingen PVGE-Best en KBO-Best), Gezond Best-Oirschot en Fysiotherapie G. Daane en wordt ondersteund door de Gemeente Best en vele professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, sportcoaches en lifestylecoaches.

Voor de seniorenraad is dit project ook een voortbouwen op het eerder succesvol uitgevoerde TOM project (Thuis Onbezorgd Mobiel).

Binnenkort hopen wij iedereen, via o.a. dit medium, uit te kunnen nodigen op een informatiebijeenkomst over dit project.