Frans den Dekker geeft het stokje door

Frans den Dekker geeft het stokje door

Ine Meeuwis nieuwe voorzitter SeniorenRaadBest

SeniorenRaadBest werd in 2009 opgericht als stichting om de lokale collectieve belangen van alle senioren in Best te behartigen, dus ook de belangen van alle Bestse 55-plussers die geen lid zijn van de seniorenverenigingen PVGE Best of KBO Best. Vanaf 1 januari 2024 heeft SeniorenRaadBest een nieuwe voorzitter.

Vergrijzingsopgave in Best

Binnenkort is maar liefst een derde van alle Bestse inwoners 65 jaar of ouder. Problemen rond seniorenwonen, zorg en dementie worden steeds groter. SeniorenRaadBest is daarom meer nodig dan ooit, als gesprekspartner voor, en spreekbuis namens, alle senioren in Best. En als erkende en deskundige vrijwilligersorganisatie die medeverantwoordelijkheid wil en kan dragen voor de inrichting en het functioneren van de Bestse samenleving.

Behoeften Onderzoek Senioren (BOS) in Best

Belangrijke leidraad voor de seniorenraad zijn de uitkomsten van de behoeftenonderzoeken onder senioren die de gemeente Best in 2012 en 2021 heeft laten uitvoeren door professor Kardol. Vanuit de cijfers en aanbevelingen van Kardol formuleert het bestuur speerpunten en plannen, die met inzet van tientallen Bestse vrijwilligers in werkgroepen en projecten verder worden uitgewerkt, vaak samen met externe partijen. Voorbeelden van successen zijn de Zorg- en Dienstenwijzer, het Bijna Thuis Huis De Vlinder, SamenspraakBest, Avondje Uit, Samen Sterk in Speelheide, het Alzheimer Café en het ThOM-project (Thuis Onbezorgd Mobiel).

Wisseling van de wacht in het bestuur

Frans den Dekker was sinds 2019 voorzitter van SeniorenRaadBest toen hij het stokje overnam van kartrekker Nico Vrijenhoek. Op haar beurt heeft Ine Meeuwis nu per 1 januari de voorzittershamer overgenomen van Frans.

Frans den Dekker blikt tevreden terug op 2023

“In het afgelopen jaar konden we elkaar gelukkig weer ontmoeten. Ook konden er weer themabijeenkomsten gehouden worden, zoals bijvoorbeeld over Palliatieve zorg en Veilig internetbankieren. Ik ben er trots op dat de redactie van SeniorenRaadBest de Bestse senioren via de maandelijkse pagina in Groeiend Best en via Nieuwsbrieven goed kon informeren over de diverse activiteiten en ontwikkelingen. Ook op onze Zorg- en Dienstenwijzer ben ik trots: een onmisbare bron van plaatselijke informatie voor veel senioren en hun mantelzorgers. De Zorg- en Dienstenwijzer is in 2023 door vrijwilligers weer nauwkeurig geactualiseerd en opnieuw beschikbaar gesteld. De energie die de seniorenraad het afgelopen jaar heeft gestopt in het informeren van de gemeenteraad m.b.t. de vergrijzingsopgave heeft gelukkig ook zijn vruchten afgeworpen. Zo heeft de gemeenteraad  een amendement aangenomen dat er in Best sneller en meer in coproductie moet worden samengewerkt op het gebied van vergrijzing. Verder is het Senioren Trefpunt aan de Molenveste (tegenover de molen) stevig opgeknapt door een paar handige vrijwilligers. Op 24 november jl. opende de burgemeester die ontmoetingsruimte tijdens een feestelijke bijeenkomst. Het Senioren Trefpunt is nu een gezellige locatie waar alle Bestse senioren elkaar kunnen ontmoeten. Tot slot hadden we onlangs de KerstProms: een mooie muzikale bijeenkomst voor het goede doel, die druk werd bezocht.”

De beste wensen voor 2024

Vanuit de seniorenraad wensen wij alle senioren in Best een gezond en een voorspoedig 2024.
Hopelijk treffen wij velen van u tijdens een van onze themabijeenkomsten of zien wij u terug als vrijwilliger bij een van onze werkgroepen of projecten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Frans den Dekker, oud-voorzitter en Ine Meeuwis, voorzitter SeniorenRaadBest