Doe mee aan het project ‘GezondBest samen fit’

Het project ‘GezondBest samen fit’ ging donderdag 14 oktober van start met een bijeenkomst in ’t Tejaterke. De aftrap werd gegeven door de twee wethouders, mevr. Van der Hamsvoord en de heer Dijkhoff, die beiden in een korte toespraak het belang van het project onderstreepten en aangaven dat dit project door de gemeente als uitvoering van het gemeentelijk beleid van harte gesteund wordt.

Deelnemen aan het project is op een prettige manier werken aan je gezondheid. In een traject van 16 weken, waarbij groepsbijeenkomsten worden gecombineerd met kennismaking met het aanbod van allerlei activiteiten in ons dorp. Zo’n 50 verenigingen en organisaties sloten zich aan bij het project met een aanbod dat varieert van de B van biljarten en bewegen, via de H van Handwerken tot de Y van Yoga en de Z van zingen en zwemmen.

Waarom zou je meedoen?
Als je wat wilt doen aan je gezondheid, je welbevinden. Je wilt een beetje fitter worden, werken aan je gewicht, betere voeding, minder roken of drinken of je mist gezelschap. Je weet nog niet precies wat te doen en ook niet goed waar je dat kan vinden.

Door deel te nemen aan dit project ga je dat uitvinden. Samen met je groepsgenoten en met een professionele lifestyle coach ga je duidelijk krijgen waar je iets aan wilt gaan doen en wat daarvoor bij je zou passen. Met de coach ga je in het totale overzicht van activiteiten overzicht krijgen waaruit je dan kan kiezen. Vanuit het project krijg je gelegenheid zo’n activiteit op proef een of enkele malen bij te wonen, alleen of met een maatje uit het project. En als het lukt daarin verder te gaan met steun en terugkoppeling naar de groep uit het project. Of als je kennismaking niet de goede weg blijkt samen in het project ontdekken waarom niet en wat dan wel.

 

Partners in het project zijn de drie initiatiefnemers SeniorenRaadBest, groep Gezond Best-Oirschot, Fysiotherapiepraktijk G.A. Daane en verder Gemeente Best, GGD, Zorgverzekeraar CZ, Rabobank en Fonds Sluyterman Van Loo.

Meedoen kost € 50.- en voor wie dat bezwaarlijk is, wordt je geholpen om een beroep te doen op gemeentelijke regelingen of fondsen. Meer informatie of inschrijven? Neem contact op met Cor van den Bosch, tel 06 50638128 of email voorzitter@pvge-best.nl