Contactgroepen en andere faciliteiten voor de 700 mantelzorgers

Eerste aanzet tot contactgroepen en andere faciliteiten
voor de 700 mantelzorgers in Best

Is er in Best bij mantelzorgers behoefte om ervaringen, zorgen en problemen met andere ‘lotgenoten’ te bespreken en samen te delen? Om een soort contactgroep(en) te vormen waarin je kwijt kan waar je tegenaan loopt en vaak wakker van ligt? En is er ook behoefte aan een open inloop, een training, lezingen of misschien een nieuwsbrief voor alle mantelzorgers in Best? Dat waren vragen, die werden voorgelegd aan de 16 mantelzorgers, die op de informatiebijeenkomst voor mantelzorgers op 9 april in Bestwijzer waren afgekomen,

In Best bestaan de genoemde voorzieningen nog niet  men moet daarvoor naar Eindhoven. LEV-Best met netwerkondersteuning wil eraan meewerken dat deze voor de Beste mantelzorgers ook in hun eigen dorp gaan komen. Deze middag werd gehouden onder leiding van Richard Bekkers van het steunpunt Mantelzorg, met als doel om de ideeën en meningen onder de Bestse mantelzorgers te peilen en eerste aanzet te geven aan de realisering van waar behoeften aan ondersteuning liggen.

Persoonlijke verhalen
Het werd een boeiende middag met persoonlijke uitwisselingen van ideeën en van de dingen die men meemaakt bij het geven van mantelzorg aan partner, vader, moeder of kind. Ieder schetste zijn eigen situatie. Er werd gesproken over de zware belasting, de twijfel of je wel alles doet wat gedaan kan worden, de neiging om je aan de buitenwereld sterker voor te doen dan je bent, niet weten waar je hulp of vervanging kunt krijgen, het gebrek aan contact en begrip van anderen en de behoefte om af en toe je hart te luchten. Op het eind van de bijeenkomst bleek dat verschillende aanwezigen een lotgenotencontactgroep of een zelfhulpgroep zeer op prijs zouden stellen.
Hetty van Asten van de stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant was er om tips te geven waar je allemaal op moet letten als je een lotgenotencontactgroep wilt starten en hoe je daar het beste bekendheid aan kunt geven. Een van de mantelzorgers gaf zich al op om dit te organiseren en er werden plekken voorgesteld waar de bijeenkomsten gehouden zouden kunnen worden. Het zouden wel eens meerdere kleinere groepjes kunnen worden, bijvoorbeeld per wijk. Belangrijk is, dat het laagdrempelig is en uitnodigend.

Praktische ondersteuning
Een van de aanwezige mantelzorgers vertelde over de goede ervaringen met een mantelzorgmakelaar in Best, een soort persoonlijke coach die deskundig inspeelt op je eigen situatie en die van alles voor je kan regelen. Richard Bekkers deelde de “Wegwijzer Mantelzorgondersteuning in Best en omgeving” uit, vol met tips voor mantelzorgers en adressen voor hulp, ondersteuning en vervanging Ook vertelde hij over Het Alzheimercafé, trefpunt voor mensen met dementie en hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten vinden plaats op elke vierde woensdag van de maand. . Annelies Berende, cliëntondersteuner in Best, vertelde dat zij en haar medecliënt ondersteuner Ben de Klerk iedereen die bij hen aanklopt de weg kan wijzen door het oerwoud van de zorg. Ook werd de Zorg- en Dienstenwijzer uitgedeeld en informatie verstrekt over persoonsalarmering.

Informatie
Zo werd deze bijeenkomst de eerste aanzet voor allerlei zaken ten behoeve van de meer dan 700 mantelzorgers die Best telt. Waarschijnlijk wordt nog een tweede bijeenkomst als deze gehouden voor de mantelzorgers die deze bijeenkomst hebben gemist. Iedereen die op de hoogte gehouden wil worden van wat er gaat komen voor mantelzorgers, kan contact opnemen met het Infopunt Steunpunt Mantelzorg van LEV-Best in Bestwijzer, telefoon 0499-770110. e-mail: infopunt@wbo.nl