contacten

 

Bestuur SeniorenRaadBest  
Voorzitter (onafh.) Ine Meeuwis voorz@seniorenraadbest.nl 0499-378654
Secretaris (onafh.)
Willem Maris srb.secretariaat@gmail.com 06-11760891
Penningmeester (onafh.) Theo van Zandbeek penningmeester.srbest@gmail.com 0499-374405
   
Bestuurslid (PVGE) Cor van den Bosch voorzitter@pvge-best.nl 0499-330044
Bestuurslid (PVGE) Luud Raaijmakers collectievebelangenbehartiging@pvge-best.nl 06-12763745
Bestuurslid (KBO) Paul Gondrie voorzitter@kbobest.nl 0499-395285
Bestuurslid (KBO) Arida Verburg arida.verburg@outlook.com 06-40477162
Bestuurslid PR & Comm. (onafh.) Cor Delissen info@cordelissen.nl 06-20417253
Bestuurslid Alg.Zaken (onafh.) Frans den Dekker abbbest@planet.nl 0499-372606

 

Overige SRB-contacten
Website Jacob Wesseling webmaster@seniorenraadbest.nl 0499-371429
Zorg- en Dienstenwijzer John Peeters zorgwijzer@seniorenraadbest.nl 0499-392917
Senioren Trefpunt Sjef van Gastel & Hans Roosing trefpunt@seniorenraadbest.nl 0499-785934
Project Krachtenbundeling Cor van den Bosch jocobowi@onsbrabantnet.nl 0499-330044
Aanvraag woonscan Leo van Zeeland wonenopzijnbest@seniorenraadbest.nl 06-14627964