contacten

 

Functie Naam Tel Nummer Email
Voorzitter Ine Meeuwis   voorz@seniorenraadbest.nl
Secretaris
Toos de Groen 0499396608 secr@seniorenraadbest.nl
Penningmeester Theo van Zandbeek 0499374405 penningmeester@seniorenraadbest.nl
Vice Voorzitter Cor van den Bosch 0499330044 voorzitter@pvge-best.nl
Vice Voorzitter Paul Gondrie 0650217711 p.gondrie@wxs.nl
Bestuurslid 
Bestuurslid Luud Raaijmakers 0612763745 collectievebelangen
behartiging@pvge-best.nl
Werkgroep Externe
communicatie
Johan Callens 0499310734 johancallens0@gmail.com
Werkgroep Zorg Annelies Berende 0636514118 anneliesberende@hotmail.com
Werkgroep Wonen Sjef van Gastel 0683214814 vangastelsjef@gmail.com
Project GezondBest samen fit Cor van den Bosch 0499330044  jocobowi@onsbrabantnet.nl
Project Krachtenbundeling Cor van den Bosch 0499330044 jocobowi@onsbrabantnet.nl
Website Jacob Wesseling 0499371429 webmaster@seniorenraadbest.nl
Zorg en Dienstenwijzer John Peeters 0499392917 zorgwijzer@seniorenraadbest.nl
Aanvraag Huistest Leo van Zeeland 0614627964 wonenopzijnbest@seniorenraadbest.nl