contact

 

Functie Naam Tel Nummer Email
Voorzitter Frans den Dekker 0499372606 
Secr./Penningmeester Giel van Schijndel 0499373645 srb.secretariaat@gmail.com
Vice Voorzitter Cor van den Bosch 0499330044
Vice Voorzitter Gaston Slagers 0499751803
Bestuurslid  Ben de Klerk 0626973203
Bestuurslid Toos de Groen 0499396608
Werkgroep Externe
communicatie
Johan Callens 0499310734 johancallens0@gmail.com
Werkgroep Zorg Annelies Berende 0499329070  
Werkgroep Wonen Sjef van Gastel 0683214814 secretariaatkbobest@gmail.com
Project Thom-B Frans den Dekker 0499372606
Project Krachtenbundeling Cor van den Bosch 0499330044
Website Jacob Wesseling 0499371429 webmaster@seniorenraadbest.nl
Zorg-en Dienstenwijzer John Peeters 0499310734
Aanvraag Huistest Leo van Zeeland 0651360418 info@wonenopzijnbest.nl