Cliëntondersteuners

Wat doet een cliëntondersteuner?
In de wet staat dat de cliëntondersteuner náást u staat In het proces van de Wmo-aanvraag. Het komt erop neer dat de cliëntondersteuner u helpt en voor uw belangen opkomt wanneer u een Wmo-aanvraag voor hulp(middelen) of zorg bij uw gemeente doet.
De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Officieel
heet dit gesprek het onderzoek. De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

Wie zijn de cliëntondersteuners?
In de Wmo 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroeps- matige) en informele (vrijwillige) cliëntondersteuners. Iedere gemeente is verplicht om een burger die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid bijstand te krijgen van een cliëntondersteuner.

Elke cliënt moet een ondersteuner kunnen inschakelen die bij zijn of haar situatie past en waar hij of zij vertrouwen in heeft. Daarom kunnen alle ouderen in Brabant een beroep doen op de cliënt- ondersteuners van de Brabantse seniorenverenigingen. De onder vermelde cliëntondersteuners verrichten hun diensten binnen het kader van SeniorenRaadBest, dat wil zeggen voornamelijk maar niet uitsluitend voor senioren.

Voor Best zijn momenteel een tweetal cliëntondersteuners opgeleid en geven al volop advies en ondersteuning.

Wilt u meer weten of ondersteuning wensen neem contact op met: