ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI-organisatie een set gegevens op internet publiceren. Hieronder zijn de gegevens van SeniorenRaadBest t.b.v. dit doel opgesomd.

  • Naam van de instelling: Stichting SeniorenRaadBest
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 821 624 350
  • Postadres: Bestwijzer, Zonnewende 173 5683 AB Best
  • Beleidsplan:Beleidsdocument SeniorenRaadBest

Functie en namen van bestuurders:

Functie Naam
Voorzitter Frans den Dekker
Secretaris Giel van Schijndel
Penningmeester Giel van Schijndel
Vice Voorzitter Gaston Slagers
Lid Frank Montulet
Vice Voorzitter Cor van den Bosch
Lid Toos de Groen

Jaarverslag en Financiële verantwoording zijn op te vragen bij de secretaris info@seniorenraadbest.nl