wonen en woonomgeving

Doelstelling van de werkgroep.
De werkgroep wonen en woonomgeving – afgekort W&W+ – van SeniorenRaadBest houdt zich bezig met de wensen op het belangrijke terrein van wonen en woongenot van ouderen ( 55+ en ouder) in Best.
De werkgroep wil gevraagd of ongevraagd, de gemeente Best van advies dienen aangaande het gemeentelijke woonbeleid voor senioren.De werkgroep neemt zich voor invloed uit te oefenen op partijen die zich bezig houden met de woningbouw in de gemeente Best zoals bouwbedrijven en woningbouwcorporaties, met als doel dat er (meer) rekening wordt gehouden met de echte woonwensen van senioren.

De werkgroep wil deze doelen bereiken door middel van activiteiten in onderstaande aandachtsvelden.

Inventarisatie woonwensen.
Het is belangrijk om te inventariseren wat precies de woonwensen en woonbehoeftes zijn van de ouderen in Best. Enkele zaken zijn min of meer bekend zoals de behoefte aan kleinschalige huurwoning complexen voor ouderen. Ook is de vraag naar geschikte woonruimte voor mindervalide ouderen bekend.Verder loopt er een onderzoek  naar woonwensen die leven bij hun oudere huurders en woningzoekenden ( 65+) in de wijk Naastenbest.
De werkgroep W&W+ pleit voor een onderzoek door deskundigen onder de Bestse bevolking van 55 jaar en ouder. De werkgroep denkt dat de uitkomsten voldoende stof zal opleveren voor een goed en praktisch woonbeleid voor ouderen van de gemeente Best.

Demografie.
Hoe gaat de samenstelling van de bewoners in de regio er in de toekomst uitzien? Inzicht hierin is van wezenlijk belang voor het maken van  een woonvisie op een wat langer termijn. Vast staat dat de groep ouderen boven de leeftijd van 65 jaren in aantal zal toenemen. Meer nog dan in andere regio’s schijnt. Ook het aantal alleenstaande ouderen zal behoorlijk toenemen. Dat geldt ook voor ouderen die lijden aan ziektes als diabetes, hart en vaat problemen, verlammingen, heup en knie  problemen enz. Afgezien van de woonsituatie zal een en ander eveneens revalidatieplaatsen vereisen.

Keuring van bestaande en nieuwe woningen.
Wanneer het streven is ouderen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving en huis te laten wonen, zullen woningen moeten voldoen aan eisen waarbij dat streven ook echt mogelijk is of wordt. SKW Certificatie B.V. is een instelling die zich bezig houdt met het verstrekken van certificaten Woonkeur bij bestaande en nieuwbouw woningen. Een dergelijk gecertificeerde woning kan beschouwd worden als een levensloop bestendig huis dat de bewoner in staat stelt tot op hoge leeftijd, erin te blijven wonen met het comfort waaraan hij of zij gewend is. Het zal dan ook mogelijk zijn de bewoner na een ziekenhuis opname in zijn eigen huis en omgeving te revalideren.

Techniek: domotica.
Domotica betekent: de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Ook zou het kunnen worden omschreven als huisautomatisering. Het woord domotica is afgeleid van het Latijnse woord domus ( huis) aangevuld met tica dat afkomstig is van informatica en robotica. Hoe het ook zij : de werkgroep ijvert voor een bredere toepassing van domotica in bestaande en nieuwe huizen opdat ook daardoor de wens om langer in het eigen huis te blijven wonen, mogelijk eerder en beter in vervulling kan gaan.

Woonomgeving.
Bij het realiseren van nieuwe geschikte woningen voor ouderen is een passende omgeving een belangrijke voorwaarde. Te denken valt aan allerlei voorzieningen niet in de laatste plaats aangaande zorg voor veiligheid van leven en welzijn.

Hoe moeten ouderen worden gezien?
De tijd is echt voorbij dat men ouderen als afgeschreven beschouwde die maar moesten worden gehuisvest in kleine knusse appartementjes of kleine woningen van enkele tientallen m2. De oudere van nu en dan hebben we het over soms nog werkende mensen van 55 jaren en ouder, is fit en wil ruim en van alle gemakken voorzien wonen. Soms zal men willen huren, soms zal een eigen woning de voorkeur hebben. In beide gevallen mag er geen sprake zijn van een Spartaanse woonomgeving. In tegendeel: men wil de luxe die men gewoon was, niet missen. Ook kan het zijn dat de oudere onafhankelijk wil blijven en pas in nood geholpen wil worden. Nieuwe woonvormen kunnen hierbij nuttig zijn. De werkgroep roept instanties op ook hierover te gaan nadenken als dat nog niet is gebeurd.