Externe communicatie

De werkgroep streeft ernaar om alle senioren geïnformeerd te houden op het gebied van welzijn
in brede zin door het organiseren van informatiebijeenkomsten rondom bepaald thema’s, het uitgeven van elektronische nieuwsbrieven, het bijhouden van de website, en door het gebruik maken van de diverse beschikbare media.

Naam Functie Email
Johan Callens Communicatie johancallens0@gmail.com
John Peeters Zorg en Dienstenwijzer zorgwijzer@seniorenraadbest.nl
Jacob Wesseling Website webmaster@seniorenraadbest.nl