werkgroepen

De SeniorenRaadBest kent op dit moment de volgende werkgroepen.

Externe communicatie De werkgroep streeft ernaar om de senioren van Best geïnformeerd te houden op relevante ontwikkelingen op het gebied van welzijn in brede zin door het organiseren van informatiebijeenkomsten rondom bepaald thema’s, het uitgeven van elektronische nieuwsbrieven, het bijhouden van deze website en het gebruik maken van de diverse media zoals Groeiend Best, Eindhovens Dagblad, Best Bijzonder, PleinBest en Omroep Best.
Wonen en
Woonomgeving
De werkgroep streeft ernaar om het ouderen mogelijk te maken langer zelfstandig te wonen in een veilige woning in een door hen gewenste woonomgeving.
Zorg De werkgroep spoort hiaten op in de zorgverlening, maakt deze bespreekbaar en neemt initiatieven om activiteiten op te starten in de vorm van projecten.