Wanneer gaat het Senioren Trefpunt open?

Wanneer gaat het Senioren Trefpunt open? (stand van zaken per 1 juni 2020)

 

Het antwoord is “voorlopig nog niet” en waarschijnlijk zal dat ook zo blijven tot 1 september.  Na de feestelijke opening op 19 februari heeft het bestuur van de seniorenraad, verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van het Senioren Trefpunt deze locatie gesloten voor al haar activiteiten en dit in goed overleg met de besturen van KBO Best en PVGE Best als de grote gebruikers hiervan. Hoewel er intussen steeds meer aan de samenleving opgelegde beperkende maatregelen zijn versoepeld, realiseren de drie organisaties zich dat de gebruikers van deze locatie horen tot de meest kwetsbare groep. Zij hebben daarom besloten om alle activiteiten in het Senioren Trefpunt op te schorten tot na de zomervakantie om zodoende de mogelijke risico’s voor alle leden te beperken.