Uitkomen met inkomen

De gemeente Best kent verschillende financiële regelingen ter ondersteuning van mensen met een laag inkomen. Het gaat dan om regelingen rond:

– Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
– Collectieve zorgverzekering voor minima
– Individuele inkomenstoeslag
– Regeling meedoen
– Regeling compensatie eigen risico zorgverzekering.
– Bijzondere bijstand
– Persoonlijke lening (boven 65 jaar)

Over deze regelingen is bij de doelgroep vaak weinig bekend. Het bestuur van de Seniorenraad heeft er daarom bij de gemeente op aangedrongen om de inwoners van Best beter voor te lichten over deze mogelijkheden om beter rond te komen met hun inkomen. Want als je niet weet dat het er is, zal je het ook niet aanvragen. Dan maak je er dus geen gebruik van en dat is jammer. Het voorstel om deze materie in een informatiebijeenkomst eens goed uit de doeken te doen viel bij de wethouder in goede aarde. De gemeente verzorgt daarom op 20 februari van 14.00 tot 16.00 uur in Prinsenhof een informatiebijeenkomst ‘Uitkomen met inkomen’, waarbij iedereen (jong en oud) welkom is. Wij denken hierbij ook aan al die mensen die anderen hierover kunnen adviseren. Bij deze bijeenkomst zal een actuele editie van het boekje ‘Uitkomen met inkomen’ beschikbaar zijn (de huidige editie is van 2016). Op deze bijeenkomst zal ook ter sprake komen welke regelingen en mogelijkheden er zijn om van schulden af te komen en er zal ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen. Entree is €2, – inclusief de koffie/thee en cake.