Medische aandoeningen en de ouder wordende mens

Het Gehandicapten Platform Best en de SeniorenRaadBest organiseren gezamenlijk op 24 oktober een themamiddag met als onderwerp:  “Plotseling optredende medische problemen”.
Hennie van de Loo, actief lid van de EHBO afdeling Best, geeft een overzicht van plotseling opkomende medische problemen thuis of onderweg. Het gaat om de herkenning van het probleem. Denk aan hartproblemen, TIA, maar ook aan verwondingen bij valpartijen zoals botbreuken. De nadruk ligt niet op de patiënt maar op aanwezigen die het mogelijke medische probleem onderkennen en als eersten hulp in kunnen roepen en ook geven. Belangrijk is te weten wat u als hulpverlener kan doen maar vooral ook wat u niet moet doen!
Jan Ackermans, oud huisarts, zal in voorkomende gevallen extra aanwijzingen geven en ingaan op medische vragen.
Tijdens de pauze wordt u in de gelegenheid gesteld schriftelijk vragen in te dienen.
Aan het eind van de middag worden deze vragen door de inleiders beantwoord.
De themasessie wordt gehouden woensdag 24 oktober in de Prinsenhof, Hoofdstraat 43. Er is een ringleiding voor slechthorenden in de zaal aanwezig! Tijd: 14.00 – 1600 uur. Entreekosten € 2,00. Vanaf 13.30 uur willen wij u graag verwelkomen met een gratis kopje koffie. Kom op tijd, vol is vol!

Graag tot ziens!