Welkom op de website van SeniorenRaadBest

De stichting SeniorenRaadBest is opgericht met de missie om voor alle senioren van Best een optimaal leefklimaat te bevorderen. Anders verwoord: om er voortdurend aan bij te dragen dat de gemeente Best op gewenst niveau “ouderenproof” is en blijft. Het bijdragen heeft gewoonlijk het karakter van beleidsbeïnvloeding. Beleid van de gemeentelijke overheid maar ook van de betreffende maatschappelijke organisaties (professionele – en vrijwilligersorganisaties).
Deze senioren duiden we vaak aan als 55-plussers. Bij het abstracte verzamelbegrip “leefklimaat” denken wij aan aspecten Welzijn, Zorg, Wonen & Woonomgeving, Mobiliteit en Dienstverlening.
De stichtingsakte is op 4 december 2009 bij de notaris gepasseerd. De stichting staat voor een eenduidige bundeling van krachten van KBO Best en PVGE Best en is toegespitst op de plaatselijke collectieve belangen gerelateerd aan voornoemde aspecten. Ter oriëntatie: het gaat nu in Best om ongeveer zeven duizend senioren. De stichting kent per definitie geen leden maar wel actief betrokken belanghebbenden.
De SeniorenRaadBest stelt zich ook tot doel om senioren aan te sporen actief te blijven deelnemen aan het plaatselijke maatschappelijke leven. In wezen zou het geweldig zijn om te bereiken dat we in Best de “vergrijzing” weten te “verzilveren”. Senioren zijn immers enerzijds een deel van het probleem van de vergrijzing maar anderzijds kunnen zij ons inziens ook een (creatief en actief) deel van de oplossing zijn.